Acc # 3577 - Bạch Kim V - Tướng: 25 Trang phục: 17 - Ngọc: 65

18k vàng
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 3202

● TT: Trắng
● Rank: Bạch Kim V
● Tướng: 23
● Ngọc: 68
● Skin: 19
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim V
● Trắng
● Tướng: 23
● Ngọc: 68
● Skin: 19

90.000Card
67.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 3042

● TT: Trắng
● Rank: Bạch Kim V
● Tướng: 25
● Ngọc: 64
● Skin: 15
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim V
● Trắng
● Tướng: 25
● Ngọc: 64
● Skin: 15

90.000Card
67.500ATM

MUA NGAY