Acc # 5227 - Kim Cương IV - Tướng: 54 Trang phục: 65 - Ngọc: 90

46k mảnh ngọc, 1 đá quý, Veera góa phụ, Liliana nguyệt mị ly, Murad siêu việt
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ