Acc # 2264 - Bạch Kim IV - Tướng: 24 Trang phục: 11 - Ngọc: 71

  • 80.000Card
    60.000ATM
87 vận may
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1252

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 28
● Ngọc: 68
● Skin: 13
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 28
● Ngọc: 68
● Skin: 13

80.000Card
60.000ATM

MUA NGAY