Acc # 2264 - Bạch Kim IV - Tướng: 24 Trang phục: 11 - Ngọc: 71

87 vận may
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1296

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 23
● Ngọc: 86
● Skin: 14
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 23
● Ngọc: 86
● Skin: 14

80.000Card
60.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1270

● TT: Trắng
● Rank: Vàng IV
● Tướng: 25
● Ngọc: 66
● Skin: 9
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng
● Tướng: 25
● Ngọc: 66
● Skin: 9

80.000Card
60.000ATM

MUA NGAY