Acc # 1753 - Bạch Kim II - Tướng: 29 Trang phục: 16 - Ngọc: 64

142 vận may
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1296

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 23
● Ngọc: 86
● Skin: 14
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 23
● Ngọc: 86
● Skin: 14

80.000Card
60.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1903

● TT: Trắng
● Rank: Vàng II
● Tướng: 23
● Ngọc: 79
● Skin: 23
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng II
● Trắng
● Tướng: 23
● Ngọc: 79
● Skin: 23

80.000Card
60.000ATM

MUA NGAY