Acc # 5222 - Cao Thủ - Tướng: 51 Trang phục: 46 - Ngọc: 90

Ngọc 90 chuẩn, Murad siêu việt, Nakroth bboy công nghệ, Erol diệt nguyệt tiên phong
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ