Acc # 4103 - Bạch Kim III - Tướng: 40 Trang phục: 46 - Ngọc: 90

  • 700.000Card
    525.000ATM
Hayate, Nakroth Khiêu chiến AIC. Yorn Long thần soái, Tulen Tân thần thiên hà
Thông tin: Trắng