Acc # 4103 - Bạch Kim III - Tướng: 40 Trang phục: 46 - Ngọc: 90

Hayate, Nakroth Khiêu chiến AIC. Yorn Long thần soái, Tulen Tân thần thiên hà
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ