Acc # 3194 - Bạch Kim IV - Tướng: 53 Trang phục: 53 - Ngọc: 90

1 đá quý, Hayate, Nakroth Khiêu chiến AIC, Yorn Long thần soái
Thông tin: Trắng




ACC CÙNG ĐƠN GIÁ