Acc # 3196 - Vàng IV - Tướng: 23 Trang phục: 15 - Ngọc: 48


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 3205

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 22
● Ngọc: 72
● Skin: 17
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 22
● Ngọc: 72
● Skin: 17

70.000Card
52.500ATM

MUA NGAY