Acc # 2273 - Bạch Kim IV - Tướng: 19 Trang phục: 11 - Ngọc: 65

  • 70.000Card
    52.500ATM
17k vàng
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 3199

● TT: Trắng
● Rank: Bạch Kim V
● Tướng: 19
● Ngọc: 0
● Skin: 15
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim V
● Trắng
● Tướng: 19
● Ngọc: 0
● Skin: 15

70.000Card
52.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1604

● TT: Trắng
● Rank: Vàng III
● Tướng: 22
● Ngọc: 72
● Skin: 10
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng III
● Trắng
● Tướng: 22
● Ngọc: 72
● Skin: 10

70.000Card
52.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 3609

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 22
● Ngọc: 68
● Skin: 12
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 22
● Ngọc: 68
● Skin: 12

70.000Card
52.500ATM

MUA NGAY