Acc # 2273 - Bạch Kim IV - Tướng: 19 Trang phục: 11 - Ngọc: 65

17k vàng
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1342

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 20
● Ngọc: 61
● Skin: 12
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 20
● Ngọc: 61
● Skin: 12

70.000Card
52.500ATM

MUA NGAY