Acc # 2261 - Bạc I - Tướng: 20 Trang phục: 13 - Ngọc: 71

94 vận may
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1342

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 20
● Ngọc: 61
● Skin: 12
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 20
● Ngọc: 61
● Skin: 12

70.000Card
52.500ATM

MUA NGAY