Acc # 2261 - Bạc I - Tướng: 20 Trang phục: 13 - Ngọc: 71

94 vận may
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1921

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 20
● Ngọc: 57
● Skin: 12
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 20
● Ngọc: 57
● Skin: 12

70.000Card
52.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1328

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 21
● Ngọc: 64
● Skin: 15
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 21
● Ngọc: 64
● Skin: 15

70.000Card
52.500ATM

MUA NGAY