Acc # 2231 - Vàng III - Tướng: 20 Trang phục: 13 - Ngọc: 71

  • 70.000Card
    52.500ATM
11k vàng, 84 vận may
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 2256

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 22
● Ngọc: 64
● Skin: 10
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 22
● Ngọc: 64
● Skin: 10

70.000Card
52.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1328

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 21
● Ngọc: 64
● Skin: 15
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 21
● Ngọc: 64
● Skin: 15

70.000Card
52.500ATM

MUA NGAY