Acc # 2230 - Vàng III - Tướng: 21 Trang phục: 9 - Ngọc: 66

11k vàng, 87 vận may
Thông tin: Trắng




ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 2256

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 22
● Ngọc: 64
● Skin: 10
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 22
● Ngọc: 64
● Skin: 10

70.000Card
52.500ATM

MUA NGAY