Acc # 2187 - Vàng I - Tướng: 20 Trang phục: 8 - Ngọc: 60

102 vận may, Ilumia hồng hoa hậu
Thông tin: Trắng