Acc # 1754 - Vàng III - Tướng: 23 Trang phục: 14 - Ngọc: 69

116 vận may, 11k vàng
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1351

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 24
● Ngọc: 88
● Skin: 13
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 24
● Ngọc: 88
● Skin: 13

70.000Card
52.500ATM

MUA NGAY