Acc # 1752 - Vàng III - Tướng: 25 Trang phục: 16 - Ngọc: 68

111 vận may
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1604

● TT: Trắng
● Rank: Vàng III
● Tướng: 22
● Ngọc: 72
● Skin: 10
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng III
● Trắng
● Tướng: 22
● Ngọc: 72
● Skin: 10

70.000Card
52.500ATM

MUA NGAY