Acc # 1752 - Vàng III - Tướng: 25 Trang phục: 16 - Ngọc: 68

111 vận may
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1411

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 23
● Ngọc: 60
● Skin: 12
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 23
● Ngọc: 60
● Skin: 12

70.000Card
52.500ATM

MUA NGAY