Acc # 5228 - Kim Cương II - Tướng: 60 Trang phục: 52 - Ngọc: 90