Acc # 1590 - Bạc I - Tướng: 35 Trang phục: 35 - Ngọc: 90

60 sổ sứ mệnh Yorn Long Thần Soái, 12 thẻ đổi tên, Nakroth khiêu chiến AIC, Nakroth siêu việt 2, Ngọc chuẩn
Thông tin: Có Mail + Pass yahoo