Acc # 3616 - Vàng II - Tướng: 22 Trang phục: 7 - Ngọc: 66

  • 60.000Card
    45.000ATM
11k vàng, 95 vận may
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ