Acc # 4114 - Kim Cương II - Tướng: 49 Trang phục: 41 - Ngọc: 90

  • 550.000Card
    412.500ATM
Nakroth Khiêu chiến AIC, Tulen Tân thần thiên hà, 114 vận may
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ