Acc # 5229 - Tinh Anh - Tướng: 36 Trang phục: 47 - Ngọc: 90

1 đá quý, 16k9 mảnh ngọc, 18k4 vàng, Ignis Bắc băng vương, Murad siêu việt, Nakroth Bboy công nghệ,
Thông tin: Trắng