Acc # 4090 - Chưa Rank - Tướng: 35 Trang phục: 56 - Ngọc: 90

Hayate, Violet tiệc bãi biển, Maloch Robot, Yorn Long thần soái, The Flash tia chớp tương lai, 80 vận may
Thông tin: Trắng