Acc # 1746 - Vàng II - Tướng: 15 Trang phục: 13 - Ngọc: 88

81 vận may
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ