Acc # 3004 - Bạch Kim III - Tướng: 48 Trang phục: 48 - Ngọc: 90

Muraz siêu việt, Raz Muay Thái
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ