Acc # 2994 - Bạch Kim IV - Tướng: 50 Trang phục: 34 - Ngọc: 90

1 đá quý, Hayate
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ