Acc # 1748 - Bạch Kim III - Tướng: 36 Trang phục: 35 - Ngọc: 90

Raz Muay Thái, Airi Kiemono, Nakroth bboy công nghệ, ngọc chuẩn, 12k vàng
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ