Acc # 2250 - Bạc III - Tướng: 16 Trang phục: 7 - Ngọc: 62

  • 40.000Card
    30.000ATM

Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1600

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 15
● Ngọc: 56
● Skin: 4
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 56
● Skin: 4

40.000Card
30.000ATM

MUA NGAY