Acc # 3210 - Bạch Kim IV - Tướng: 44 Trang phục: 21 - Ngọc: 90

147 vận may
Thông tin: Trắng