Acc # 1047 - Vàng II - Tướng: 34 Trang phục: 29 - Ngọc: 90

  • 360.000Card
    270.000ATM
150 vận may, 1 lần nữa ra đá quý, nakroth siêu việt I
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ