Acc # 3614 - Kim Cương V - Tướng: 42 Trang phục: 42 - Ngọc: 90

1 đá quý, Hayate
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ