Acc # 3014 - Kim Cương V - Tướng: 32 Trang phục: 28 - Ngọc: 90

1 đá quý, 10k vàng
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ