Acc # 2230 - Vàng III - Tướng: 21 Trang phục: 9 - Ngọc: 66

11k vàng, 87 vận may
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ