Acc # 3016 - Bạch Kim I - Tướng: 38 Trang phục: 23 - Ngọc: 88

1 đá quý, 11k vàng
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ