Acc # 1747 - Bạch Kim I - Tướng: 33 Trang phục: 28 - Ngọc: 90

Ngọc chuẩn, Ilumia hồng hoa hậu, 130 vận may
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ