Acc # 5221 - Kim Cương IV - Tướng: 44 Trang phục: 41 - Ngọc: 90

44k5 mảnh ngọc
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 3615

● TT: Trắng
● Rank: Bạch Kim IV
● Tướng: 54
● Ngọc: 90
● Skin: 39
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim IV
● Trắng
● Tướng: 54
● Ngọc: 90
● Skin: 39

300.000Card
225.000ATM

MUA NGAY