Acc # 4088 - Vàng I - Tướng: 29 Trang phục: 23 - Ngọc: 90

  • 150.000Card
    112.500ATM
Ngọc chuẩn, 16k vàng, 88 vận may
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ