Acc # 4088 - Vàng I - Tướng: 29 Trang phục: 23 - Ngọc: 90

Ngọc chuẩn, 16k vàng, 88 vận may
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 4115

● TT: Trắng
● Rank: Vàng III
● Tướng: 34
● Ngọc: 90
● Skin: 31
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng III
● Trắng
● Tướng: 34
● Ngọc: 90
● Skin: 31

300.000Card
225.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 3623

● TT: Trắng
● Rank: Bạch Kim IV
● Tướng: 33
● Ngọc: 86
● Skin: 20
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim IV
● Trắng
● Tướng: 33
● Ngọc: 86
● Skin: 20

300.000Card
225.000ATM

MUA NGAY