Acc # 2267 - Bạch Kim V - Tướng: 32 Trang phục: 20 - Ngọc: 72

  • 300.000Card
    225.000ATM
1 đá quý
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 3615

● TT: Trắng
● Rank: Bạch Kim IV
● Tướng: 54
● Ngọc: 90
● Skin: 39
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim IV
● Trắng
● Tướng: 54
● Ngọc: 90
● Skin: 39

300.000Card
225.000ATM

MUA NGAY