Acc # 1315 - Bạc I - Tướng: 30 Trang phục: 20 - Ngọc: 63

Airi Bạch Kiemono, Valhein vũ khí tối thượng
Thông tin: Trắng