Acc # 1762 - Đồng I - Tướng: 15 Trang phục: 2 - Ngọc: 51


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1262

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 15
● Ngọc: 29
● Skin: 2
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 29
● Skin: 2

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1920

● TT: Trắng
● Rank: Vàng I
● Tướng: 11
● Ngọc: 66
● Skin: 3
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng I
● Trắng
● Tướng: 11
● Ngọc: 66
● Skin: 3

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 989

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 15
● Ngọc: 50
● Skin: 3
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 50
● Skin: 3

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY