Acc # 4081 - Bạch Kim IV - Tướng: 33 Trang phục: 17 - Ngọc: 90

  • 135.000Card
    101.250ATM
20k vàng, 136 vận may
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ