Acc # 1751 - Bạch Kim V - Tướng: 31 Trang phục: 23 - Ngọc: 90

Murad siêu việt, 16k vàng
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ