Acc # 2304 - Vàng IV - Tướng: 30 Trang phục: 29 - Ngọc: 67

  • 115.000Card
    86.250ATM
120 vận may, 18k vàng
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ