Acc # 3206 - Vàng II - Tướng: 36 Trang phục: 28 - Ngọc: 90

Hayate, 111 vận may
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ