Acc # 4106 - Vàng II - Tướng: 31 Trang phục: 22 - Ngọc: 67

  • 200.000Card
    150.000ATM
10k vàng, 112 vận may
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ