Acc # 1071 - Kim Cương V - Tướng: 66 Trang phục: 56 - Ngọc: 90

95 vé kho báu, Airi Kiemono, Raz Muay Thái, Murad MTP, ... Ngọc chuẩn (105 viên ngọc III)
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ