Acc # 1755 - Bạch Kim IV - Tướng: 33 Trang phục: 21 - Ngọc: 85

113 vận may
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1901

● TT: Trắng
● Rank: Vàng IV
● Tướng: 34
● Ngọc: 90
● Skin: 24
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng
● Tướng: 34
● Ngọc: 90
● Skin: 24

180.000Card
135.000ATM

MUA NGAY