Acc # 4094 - Bạch Kim IV - Tướng: 22 Trang phục: 19 - Ngọc: 63

1 đá quý, Hayate, 10k vàng
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ