Acc # 4094 - Bạch Kim IV - Tướng: 22 Trang phục: 19 - Ngọc: 63

  • 170.000Card
    127.500ATM
1 đá quý, Hayate, 10k vàng
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ