Acc # 1758 - Kim Cương V - Tướng: 26 Trang phục: 28 - Ngọc: 90

Raz Muay Thái
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1252

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 28
● Ngọc: 68
● Skin: 13
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 28
● Ngọc: 68
● Skin: 13

160.000Card
120.000ATM

MUA NGAY