Acc # 4093 - Vàng II - Tướng: 20 Trang phục: 21 - Ngọc: 90

  • 150.000Card
    112.500ATM
12k vàng, 89 vận may
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ