Acc # 3585 - Vàng I - Tướng: 27 Trang phục: 23 - Ngọc: 64

15k vàng, 89 vận may
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ