Acc # 2953 - Vàng I - Tướng: 33 Trang phục: 28 - Ngọc: 80

17k vàng, 142 vận may
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ